تجهیزات آب براکلیش تانزانیا TDS8000

خوش آمدید برای تماس با ما WhatsApp

منابع آب گوانگ دونگ استارک

تجهیزات آب براکلیش تانزانیا TDS8000

تصفیه تزریق آب چاه نفت، فرایند تصفیه آب در گردش

کاربرد فیلتر پتروشیمی

کاربرد فیلتر پتروشیمی

تجهیزات آب براکلیش

TDS8000 برای تانزانیا ، با استفاده از سیستم کنترل خودکار PLC ، تجهیزات اپرا - tes
خودکار.
مجهز به مانیتور کیفیت آب آنلاین، که می تواند
همیشه نظارت بر کیفیت آب
نرخ بازیابی 10-65٪ و شوری آب محصول ≤500 میلی گرم در L

 
تانزانیا براکت تجهیزات آب TDS8000-3

موارد دیگر

سوالات خود را بپرسید