تایلند 15T دو مرحله+12.5T Edi

خوش آمدید برای تماس با ما WhatsApp

منابع آب گوانگ دونگ استارک

تایلند 15T دو مرحله+12.5T Edi

تصفیه تزریق آب چاه نفت، فرایند تصفیه آب در گردش

کاربرد فیلتر پتروشیمی

کاربرد فیلتر پتروشیمی

15T /H دو RO +12.5T/H EDI برای تایلند, برای تولید آب آرایش.
یکی از نگرانی های اصلی آن ها اجتناب از استفاده از مواد شیمیایی بود.
با استفاده از RO پاس دو، غشا و EDI از STARK، آب ultrapure از بسیار بالا
کیفیت تولید می شود.


تایلند 15T دو مرحله+12_5T EDI-3

موارد دیگر

سوالات خود را بپرسید